• becné:

Povinnost zřídit školskou radu ukládá zákon § 167 školského zákona. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovatelům podílu se na správě školy. 

 

  • Školská rada:

Předsedou se stal Mgr. Jana Macáková  - předseda (ZŠ a MŠ Senomaty)

Aleš Polcar   - místopředseda (OÚ Senomaty)

Romana Zápalová  - člen (rodiče)

Kontakt:skolska.rada.senomaty@gmail.com

 

  • Jednací řád