Organizační struktura organizace (pdf)

 

 • Charakteristika školy:
Naše základní škola je malotřídní se dvěma třídami: třída 1. a 2. ročníku
                                                                                    třída 3. a 4. ročníku

Jde o vesnickou školu rodinného typu s menším počtem žáků, což umožňuje uplatňovat ke každému žákovi individuální přístup. Dbáme na všestranný rozvoj každého jedince, aby se mohla plně rozvinout samostatná osobnost každého dítěte.

Díky spolupráci se zřizovatelem školy, došlo v posledních letech k rekonstrukci a modernizaci výukových prostor. Škola tím získala vyhovující podmínky, k uskuteňování a naplňování cílů školního vzdělávacího programu

 

Vybavenost školy: 

 • 1. technická
 • učebny s interaktivními tabulemi
 • počítače, notebooky, tablety
 • výukový SW, knihovna
 • učebnice, literatura, učební pomůcky
 • AUV technika - CD mechanika, projektor
 • kabinet s pracovními pomůckami
 • pomůcky pro podpůrná opatření
 • 2. prostorová
 • dvě učební třídy (1. a 2. třída, 3. a 4. třída)
 • hrací koutek v každé třídě
 • šatna
 • kuchyňka
 • tělocvična
 • kabinet
 • školní družina
 • ředitelna
 • prostorná chodba se schodištěm
 • 3. materiální
 • schodolez
 • nový nábytek ve všech prostorech
 • nová eurookna s bezpečným větráním a žaluziemi
 • nové hřiště pro využití ZŠ, MŠ a školní družiny
 • parkovací stojany na koloběžky, kola
 • 4. hygienická
 • sprchy
 • na každém patře wc s umyvadly

 

Celoroční aktivity: 

 • zimní pobyt v přírodě
 • výuka plavání
 • výuka bruslení
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční jarmark
 • Vánoční rozsvícení stromku
 • Vánoční zpívání v kostele
 • Vánoční besídka
 • vítání občánků (kulturní vystoupení)
 • slavnostní zahájení začátku školního roku
 • slavnostní zakončení školního roku (předání vysvědčení)
 • slavnostní pasování prvňáčků - čtenářů
 • projektové dny
 • exkurze
 • dopravní hřiště
 • maškarní karneval
 • předvečer Všech svatých
 • Den země
 • Sportovní den
 • Branný den
 • Den dětí