Vážení rodiče,
pro tento školní rok 2022/2023 zahajujeme opět soutěž „Vzorný strávník“. Tato soutěž je zaměřena na zlepšení stravovacích návyků dětí, formou soutěže. V pololetí a na konci školního roku, děti dostanou Stravovací vysvědčení , rodiče tím získají přehled o svých dětech, jak se stravují.
 
  • V čem spočívá soutěž - Vzorný strávník ?       
Děti si za každou sněděnou stravu, ať je to ovoce, zelenina, polévka apod., nalepí na nástěnku obrázek uvedené potraviny, nebo dostanou diplom. Na základě výsledků dostanou vyhodnocení, ve formě Stravovacího vysvědčení (poznáváme zdravou stravu formou hry). 
 
Chtěla bych touto cestou vyzvednout důležitost zdravého stravování dětí, které je často tak opomíjené. Jídlo doprovází člověka od počátků jeho života do posledních dnů, zajišťuje mu nezbytný přísun všech živin, tolik nezbytný pro správný vývoj a zdraví každého člověka. Je důležité, aby si děti osvojily správné stravovací návyky už v dětství.
 
Děti k nám bohužel přicházejí se špatnými stravovacími návyky už z domova, nekonzumují často žádnou zeleninu, maso a ryby. Neznají luštěniny, pomazánky, k přesnídávce často chtějí jen suchý rohlík. K obědu si nechají naservírovat pouze přílohu (rýži, knedlík...) tím jejich oběd končí. Často děti jídlo z neznalosti vyhodí bez snahy, aby ho ochutnaly. Bez vaší pomoci to sami s předepsanou vyhláškou o spotřebních koši nezvládneme, pojďme tedy společnou cestou udělat něco pro vaše děti, naučme se správnému stravování. Malé děti mají stach z nového a neznámého jídla, snažte se prosím dětem vysvětlit, jak je zdravá zelenina, polévky, ryby a luštěniny.Zařazujte jim je do jídelníčku i doma. Za každé zlepšení je nezapomeňte pochválit. Věřím, že společnou cestou dosáhneme zlepšení stravování vašich dětí.
 
Za školní jídelnu, Dana Hudečková.
 
 
 
 
    Soutěž - kde si děti lepí body