• Pověřenec GDPR: Zuzana Krausová, 604 679 889,
    zuzana.krausova@sms-sluzby.cz

Při přijímání dětí do MŠ a při zahájení docházky žáků do ZŠ jsou rodiče seznámeni s pravidly GDPR, které mají oporu ve školských předpisech a dále, které jsou běžné v provozu MŠ a ZŠ.

 

  • GDPR
  • Směrnice GDPR ochrana osobních údajů