• Charakteristika školy a lokality
Městys Senomaty naleznete 6 km západně od okresního města Rakovník. Dne 17.10.2006 převzal místostarosta pana Ladislava Engelthalera z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jmenovací dekret, kterým byl obci vrácen titul měst.
Senomaty poprvé povýšil na městečko král Jana Lucemburského v roce 1319 a titul městys náležel Senomatům až do roku 1954, kdy byl zákonem všem jeho nositelům odebrán. Městys Senomaty je členem mikroregionu Čistá – Senomaty, starostou městyse je pan Mgr. Tomáš Valer.


  • Z historie školy
Budova školy byla otevřena v roce 1896 a dne 15.června 1996 proběhly oslavy 100 výročí jejího založení.
Základní škola Senomaty je zařazena v síti škol od 1.9.1996 a svým uspořádáním se řadí mezi malotřídní školy. Je zřízena Městysem Senomaty. Škola hospodaří jako příspěvková organizace, je právním subjektem od 1.1.1993. Od 1.1.2002 pod jeden právní subjekt spadá i mateřská škola a školní jídelna.
Tento právní subjekt je nyní zařazen do sítě škol s
 účinností od 26.4.2006  pod názvem  Základní škola a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník.