• Charakteristika školy:                                     

Mateřská škola v Senomatech má starou tradici, byla postavena v roce 1978. Od roku 2002 se mateřská škola stala součástí právního subjektu Základní školy Senomaty. Jsme celodenní mateřská škola s kapacitou 63 dětí.

Pravidelně se zúčastňujeme společných akcí se základní školou, což umožňuje nenásilný přechod předškoláků do 1. třídy základní školy. Podporujeme osobní, citový a rozumový vývoj každého dítěte, který je spojován se základním osvojováním základních pravidel slušného chování. Naše škola pravidelně spolupracuje s logopedickou asistentkou, která s dětmi provádí speciální logopedické cvičení, které je tolik důležité pro správný vývoj každého dítěte.

 

 Naše škola má tři třídy:

 • 1. třída medvídci

 • Třída sídlí v samostatné budově v nadzemním patře. V přízemí budovy jsou dva obecní byty s vlastním vchodem, budova školy se nachází za budovou základní školy a je spojena společnými chodníky. Od roku 2002 byla budova zateplena a částečně zrekonstruována. Je vybavena jednou třídou s odděleným prostorem na hraní a spaní. V její části je vyčleněný hrací koutek, třída je vybavena novým nábytkem a dětskými stoly, které jsou přizpůsobeny různým věkovým kategoriím dětí a jejich potřebám. Mateřská škola má svou školní zahradu, která byla v roce 2013 zrekonstruována a vybavena herními prvky. 
 • 2. třída slůňata

 • Třída se nachází v přízemí budovy ZŠ. Je moderně a materiálně vybavena, jak pro potřeby MŠ tak i ZŠ. V odpoledních hodinách, slouží jako školní družina Základní školy.

 

 

 • 3. třída sovičky


 • Třída se nachází v přízemí budovy Základní školy, kde byla nově vybudována ze školní bytové jednotky v roce 2017. Její vybavení je zcela nově zařízeno v souladu se všemi platnými předpisy a požadavky. Třída je nadstandartně vybavena podlahovým topením a samostatným vchodem k nově vybudovanému školnímu hřišti.

 

 
 

Vybavenost školy: 

 • 1. Technická 
 • AUV technika - televize, cd mechanika
 • kabinet s pracovními pomůckami
 • 2. Prostorová
 • šatny 
 • kuchyňka
 • prostorná chodba se schodištěm
 • hrací koutek
 • učební a stravovací třída
 • 3. Materiální
 • nový nábytek ve všech prostorech
 • nová eurookna s bezpečnostním větráním a žaluziemi
 • dětské hřiště s hracími prvky
 • parkovací stojany na koloběžky, kola
 • hrací a učební prvky
 • 4. Sociální
 • sprchový kout
 • dětské wc
 • koupelna s dětskými umyvadly 

Celoroční aktivity:

 • výuka plavání
 • výuka bruslení
 • škola v přírodě
 • divadla
 • výlety
 • exkurze
 • Vánoční besídka
 • Vánoční jarmark
 • Mikulášská nadílka
 • předvečer Všech svatých
 • maškarní karneval
 • oslava Dne dětí
 • rozloučení s předškoláky
 • spolupráce s logopedií