•  Dotace EU - Šablony III, období 2021-2023

Pomocí projektu je škola vybavena tablety, pro MŠ a rodiče pořádáme projektové dny, doučování, besedy pro s odborníky z praxe, vzdělávání učitelů. 

 

  • Zapojení do dalších projektů:

Projekt MŠMT - doučování, Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 

Mléko do škol, Ovoce do škol, 72 hodin