• Náměty pro rodiče při přerušení provozu

1. Předčítání pohádek - skvělý způsob, jak se dítě učit pozorně poslouchat a poslouchat se. O přečteném bychom si s ním měli povídat a vyžadovat souvislé odpovědi, podobně jako když se dítě učí mluvit - rozšiřuje si tím slovní zásobu a trénuje výslovnost.
2. Hraní her až do konce - odcházet od rozdělané práce ve škole se nevyplácí. Dítě by mělo mít dostatek trpělivosti na to, aby dokončilo činnost, kterou začalo.
3. Společný pobyt venku (pokud je to možné) - jeden z nejlepších způsobů pro trénování prostorové i časové orientace. Během procházek si dítě uvědomí rozdíly mezi ročními obdobími, částmi dne, setká se se změnami v přírodě, novými rostlinami, zvířaty apod.
4. Písničky, básničky, říkadla - trénují paměť, výslovnost a porozumění tomu, co dítě slyší.
5.Úkolování - dítěti bychom čas od času měli zadat úkol, který je v rámci svých schopností schopných splnit. Zároveň je třeba trvat na tom, aby byl vhodný a snažit se motivovat dítě natolik, aby se zbytečně nerozptylovalo jinou činnost.
6. Základy slušného chování - školák musí vědět, kdy pozdravit, poprosit, poděkovat
av nejlepším případě i to, jakých projevů se ve společnosti zdržet. Trénovat toto teď bohužel můžete nejspíš jen doma při různých hrách na určitou situaci.
7. Tvoření - kreslení, malování a vystřihování podporuje fantazii, zlepšuje jemnou motoriku
a manuální schopnosti obecně.