• Informace pro rodiče:

Naše škola má 1.stupeň se dvěma třídami, v I.třídě se vyučuje 1. a 2.ročník a ve 2.třídě se vyučuje 3. a 4.ročník, a 1 oddělení školní družiny. Škola má maximální kapacitu 40 žáků. Mateřská škola má kapacitu 63 dětí v 1 třídě a školní kuchyně kapacita 120 strávníků. Cizím jazykem je ANGLIČTINA, kterou vyučujeme ve 3. a ve 4. ročníku.

Základní škola, mateřská škola a školní kuchyně sídlí v samostatných budovách v těsné blízkosti školy. Mateřská škola má k dispozici rozlehlou zahradu s pískovištěm a dětskými průlezkami, škola v současné době zahrady školy rekonstruuje.

Učitelé k mimoškolnímu využití žákům nabízejí kroužky angličtinka. a šikovné ručičky Průběžné akce školy, projektové dny, exkurze, škola v přírodě, účast ve výtvarných a tělovýchovných soutěžích, výjezdy do divadel atd. nabízejí velmi pestrou rozmanitost rozvoje využití a podnětů pro vědomosti, schopnosti a dovednosti žáků. V obou třídách školy máme počítače, tablety, interaktivní tabule.

Koncepční záměr rozvoje školy
Koncepce se opírá o koncepci rozvoje Obce Senomaty. Poloha obce předurčuje charakter zdejšího mini regionu a jeho požadavky na vzdělání místních dětí.