Školní družina se řídí zákonem: 

 • 561/2004 Sb.  O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • 74/2005 Sb . O zájmovém vzdělávání a dále Vnitřním řádem ŠD.

Charakteristika družiny:

Školní družina je umístěna v budově základní školy, kterou je nedílnou součástí. Umožňuje to plnou návaznost na činnost školy. Družina je určena především jako odpočinková a zájmová činnost v době mimo vyučování, její kapacita je 25 dětí. Žáci mohou také využívat prostory tělocvičny a nového školního hřiště.

Provoz ranní družiny:

 • provozní doba od 06:30 - 07:45 hod.
 • v I.třídě ZŠ     

Provozní doba polední družiny:

 • provozní doba: 12:00 - 12:35 hod.
 • režim: klidový

Provozní doba odpolední družiny:

 • provozní doba: 12:00 - 16:00 hod.
 • na žádost rodičů zajišťujeme dohlídání nejdéle do 16:30 hod.
 • režim: dle ŠVP ŠD

Informace pro rodiče:

 • žáci se přihlašují do školní družiny vyplněnou a podepsanou přihláškou
 • o přijetí nebo vyloučení rozhoduje ředitel školy
 • odhlašování či uvolnění žáka ze školní družiny žádá zákonný zástupce písemně
 • měsíční úplata za pobyt dítěte ve ŠD činní 100,- Kč (hradí se společně se stravným)
 • ve školní družině je pro žáky zajištěn pitný režim

 

Vybavenost družiny:

 • 1. technická
 • AUV technika - televize, dvd mechanika
 • literatura
 • společenské a didaktické hry
 • výtvrané a materiální pomůcky
 • 2. prostorová
 • hrací koutek
 • 3. materiální
 • nábytek upravený dětským bydlením
 • nová eurookna s bezpečným větráním a žaluziemi
 • 4. hygienická
 • sprcha
 • wc s umyvadly

Celoroční činnost:

 • 1. odpočinková
 • četba, vyprávění
 • povídání s dětmi
 • klidové hry
 • 2. rekreační
 • procházky po okolí
 • pohybové hry
 • malování
 • společenské a didaktické hry
 • 3. sporovní
 • sportovní hry
 • pohyb a hry v tělocvičně
 • 4. zájmová
 • přírodovědná a pracovní činnost
 • společenská a estetická činnost
 • zpracování výrobků na vánoční jarmark
 • 5. příprava školních povinností
 • zábavné doplňkové vyučování