• Obecné informace

Do MŠ jsou zpravidla přijímán děti od 3 let věku. Pokud je dítě samostatné a schodpné adaptace, je možné ho přijmout i dříve.

Celková kapacita mateřské školy je 63 dětí. Děti jsou zařazovány podle věku do tří tříd. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy.

 

 • Omlouvání dětí:

Na telefonním čísle mateřské školy, kam dítě chodí: hovorem, SMS.

 

 • Úplata za vzdělávání od 1.9.2022

Stanovená cena úplaty za předškolní vzdělávání činní: 400,- Kč (celodenní docházka)

                                                                                       250,- Kč (polodenní docházka)

                                                                                       200,- Kč (udržovací poplatek)

Školné pro předškoláky (povinná předškolní docházka), poskytuje bezúplatně.
Poplatek za úplatu, se platí společně se stravným, bezhotovostní platbou na účet školy.
 • Co potřebují děti do mateřské školy
 1. bačkory s plnou patou, které si dítě umí obout
 2. pyžamo
 3. tepláky do třídy
 4. tepláky na pobyt venku
 5. náhradní spodní prádlo
 6. tričko
 7. ponožky

     (prosíme maminky aby dětem vše řádně označily jménem dítěte)

 • Co nepotřebují děti do mateřské školy:
     1. drobné hračky
     2. hračky obsahující drobné součástky, nebo hračky s ostrými hranami