• režim dne:                                                                                                                                      
 Provozovna - MŠ1, MŠ2
 
Časové rozpětí
 Činnost
 06:30 - 08:10  scházení dětí, individuální práce s dětmi, spontánní hry, zájmové činnosti
 08:10 - 08:40  ranní kruh,  logopedická prevence, zdravotní cvičení
 08:40 - 09:10  hygiena, přesnídávka
 09:10 - 09:40  hlavní výchovně vzdělávací činnost dle ŠVP
 09:40 – 11:30  hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
 11:30 - 12:15  hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, rozcházení dětí
 12:15 - 14:20  odpočinek na lehátku, četba, klidové činnosti, individuální práce s dětmi
 14:20 - 14:45  hygiena, odpolední svačina
 14:45 - 16:30  zájmové činnosti, spontánní hry, pobyt venku, individuální práce s dětmi, rozcházející se dětí
   
Provozovna: MŠ 3  
 06:30 - 08:10  scházení dětí, individuální práce s dětmi, spontánní hry, zájmové činnosti
 08:10 - 08:20  zdravotní hry, pohybové hry, pohybové aktivity
 08:20 - 08:25  hudební a hudebně pohybová chvilka
 08:25 - 08:45  hygiena, příprava na přesnídávku, přesnídávka
 08:45 -09:35  komunitní kruh, logopedická prevence, hlavní výchovně vzdělávací činnost dle ŠVP
 09:35 - 11:20  hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
 11:20 - 11:45  hygiena, oběd
 11:45 - 12:15  skupinové didakticky krátké cílené činnosti, příprava na odpolední odpočinek, rozcházení dětí
 12:15 - 14:20  odpočinek na lehátku, četba, klidové činnosti, individuální práce s dětmi
  14:20 - 14:50  hygiena, odpolední svačina
14:50 - 16:30  zájmové činnosti, spontánní hry, pobyt venku, individuální práce s dětmi, rozcházející se dětí