Novinky

Slavnostní zakončení školního roku 30.6.

2022 16. 6.

Dne 30.6.2022 v 8.00 v KS Senomaty zakončíme výukovou část školního roku, Rozloučíme se s odcházejícími žáky a žákyněmi, předškoláci, kteří v září nastoupí do 1.třídy, budou pasováni na školáky.

Pasování na čtenáře 1.ročníku ZŠ 22.6.2022

2022 6. 6.

Srdečně zveme 22.6.2022 v 9.15 do kulturního sálu rodiče žáků a žákyň 1. a 2. ročníku ZŠ.Součástí budou referáty žáků a žákyň 2.ročníku o přečtené knize.

Uzavření provozu MŠ červenec, srpen

2022 9. 5.

Od pondělí 11.7.2022 do pátku 19.8.2022 včetně přerušuje ředitel školy provoz MŠ, mateřská škola bude zavřena.