Stanovení úplaty za MŠ a ŠD

24. 06. 2024

Zřizovatel stanovil pro šk.rok 2024-2025 školkovné ve výši 600,-(neplatí pro děti v posledním roce před nastoupení do ZŠ) a příspěvek na školní družinu ve výši 300,-.