Pranostika červen

Pranostika červen
20. 03. 2022

 • Co je pranostika?

Pranostika jde podle definice na Wikipedii „drobný útvar lidové slovesnosti, předpověď týkající se určitých dnů či období, zvláště ve vztahu k zemědělství a počasí.“
Slovo pranostika pochází z řeckého prognósis – tedy předpověď. Tato lidová moudra se liší podle pravděpodobnosti jejich naplnění.

 •                                  
  • 1.6. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.
   3.6. Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude iv příští zimu.
   6.6. O svatém Norbertu chladna jdou už k čertu.
   8.6. Medardova kape, čtyřicet dní kape. 
   Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
   11.6. Plačtivý Barnabáš – úroda na vinicích.
   12.6. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
   13.6. Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.
   15.6. Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.
   Déšť na Víta – špatná budou žít.
   19.6. Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyřiceti dnech se deštivé počasí ukáže.
   21.6. Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!
   23.6. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
   24.6. Prší-li na Jana Křtitele – prší tři dni celé, je-li bez deště – bude pěkně ještě.
   25.6. Svatý Ivan bývá plačtivý pán.
   27.6. Jaké počasí se na Ladislava ukazuje, takové se po sedm neděl objevuje.
   29.6. Je-li od Petra až do Vavřince (10.8.) parno, bývá v zimě dlouho studeno.
    zdroj: https://czechtheworld.com/pranostiky/#ixzz7O4xec6QE