Pranostika listopad

Pranostika listopad
20. 03. 2022

 • Co je pranostika?

Pranostika jde podle definice na Wikipedii „drobný útvar lidové slovesnosti, předpověď týkající se určitých dnů či období, zvláště ve vztahu k zemědělství a počasí.“
Slovo pranostika pochází z řeckého prognósis – tedy předpověď. Tato lidová moudra se liší podle pravděpodobnosti jejich naplnění.

 •                                  
  • 2.11. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
   8.11. Na Bohumíra příroda ke spánku se ubírá.
   9.11. Svatý Teodor zasněží témě hor.
   11.11. Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.
   Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima.
   O Martině po ledu - o Vánocích po blátě.
   Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
   Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
   Na svatého Martina kouřívá se z komína.
   16.11. Na svatého Otomara neuvidíš komára.
   19.11. Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.
   21.11. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.
   22.11. Svatá Cecilie hroudy v poli sněhem kryje.
   23.11. Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr (22.2.) ji ucezuje.
   25.11. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
   Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
   Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.
   Martin a Kateřina na blátě - Vánoce na ledě.
   29.11. Na Saturnina skučí meluzína.
   30.11. Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.    zdroj: https://czechtheworld.com/pranostiky/#ixzz7O4xec6QE