Pranostika na září

Pranostika na září
05. 05. 2023

 • Co je pranostika?

Pranostika jde podle definice na Wikipedii „drobný útvar lidové slovesnosti, předpověď týkající se určitých dnů či období, zvláště ve vztahu k zemědělství a počasí.“
Slovo pranostika pochází z řeckého prognósis – tedy předpověď. Tato lidová moudra se liší podle pravděpodobnosti jejich naplnění.

 •                                  
  • Pranostiky podle data

   • 1.9. Jiljí jasný – podzim krásný.
   • 2.9. Na svatého Štěpána krále je léta namále.
   • 8.9. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
    Panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení.
   • 10.9. Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.
   • 11.9. Neprší-li na svatého Panfuce, bývá suchý podzim.
   • 14.9. Po svatém Kříži, podzim se blíží.
   • 15.9. Od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.
   • 16.9. Svatá Ludmila přináší ráda déšť a vítr.
   • 21.9. Krásné počasí na svatého Matouše vydrží ještě čtyři neděle.
   • 22.9. Jasno-li na den svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů.
   • 23.9. Svatá Teklička maluje jablíčka.
   • 26.9. Na svatého Cypriána chladno bývá často zrána.
   • 27.9. Na Kosmu a Damiána studeno již bývá zrána.
   • 28.9. Na Václava je-li pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
    Svatý Václav hady sklízí.
   • 29.9. Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
   • 30.9. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.


    zdroj: https://czechtheworld.com/pranostiky/#ixzz7O4xec6QE