Pranostika na březen

Pranostika na březen
20. 03. 2022

 • Co je pranostika?

Pranostika jde podle definice na Wikipedii „drobný útvar lidové slovesnosti, předpověď týkající se určitých dnů či období, zvláště ve vztahu k zemědělství a počasí.“
Slovo pranostika pochází z řeckého prognósis – tedy předpověď. Tato lidová moudra se liší podle pravděpodobnosti jejich naplnění.

 •                                  
  • 1.3. Eudoxie příznivá, ale blátivá.
   3.3. Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.
   6.3. Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
   7.3. Zima kterou Tomáš nese, dlouho ještě námi třese.
   9.3. Na svatého Františka déšť – neurodí se brambory.
   10.3. Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.
   12.3. Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře.
   17.3. Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý měsíc.
   19.3. Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
   20.3. Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
   21.3. Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
   22.3. Na Kazimíra pohoda – na brambory úroda.
   25.3. Jaké Zvěstování Boží Matky – takové velikonoční svátky.
   Na den Zvěstování Panny Marie déšť – urodí se rež.
   27.3. Jaké je počasí na svatého Ruperta, takové bude v červenci.
   30.3. O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
   31.3. O svaté Balbíně už je u nás po zimě.    zdroj: https://czechtheworld.com/pranostiky/#ixzz7O4xec6QE