Den dětí

Den dětí
04. 05. 2022

  1. červen - Den dětí

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika také převzala toto datum a Mezinárodní den dětí se slaví na začátku června.

V roce 1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, využívala Mezinárodní unie pro péči o dítě o vyhlášení dne, které oslavoval výhradně děti. Na toto OSN zareagovala v roce 1954 vyhlášen Světový den dětí. Cílem vyhlášení bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem vyhlášení je také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístup ke vzdělání. Valným shromážděním OSN bylo všem doporučeným státům, aby oslavovaly děti ve stejný den. Datem oslav byl zvolen 20. listopad, a to proto, že v tento den v roce 1959 Valné shromáždění OSN přijalo Deklarace o právech dítěte a ve stejný den v roce 1989 přijalo Úmluvu o právu dítěte.

Některé státy si i přesto ponechaly datum oslav na začátku června, jiné státy datum přesunuly na listopad podle OSN a některé státy si ponechaly červnové datum a přijaly také oslavy dětí v listopadu.

 

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_d%C4%9Bt%C3%AD