Školní rok 2022-2023 Rozvrh 1. a 2. ročník
               
Hodina 1 2 3 4 5 6 7
  8:00

8:45
9:05
-
9:50
10:00

10:45
10:55
-
11:40
11:50
-
12:35
12:45
-
13:30
13:40
-
14:25
               
Pondělí Čj M přeprava+Tv Tv+přeprava      
vyučující Svob Svob Svob Svob      
Úterý Čj M1/M2 Čt Čt-Ps   Hv  
vyučující Svob Svob/Mac Mac Svob   Svob  
Středa Čj M Prv      
vyučující Svob Svob Mac Svob      
Čtvrtek M Čj1/Čj2 Vv Vv   Čt/2  
vyučující Svob Svob/Mac Mac Mac   Svob  
        1.roč. ŠD      
Pátek Čj M1/M2 Prv Čt-Ps/2      
vyučující Svob Svob/Mac Svob Svob      

 

Školní rok 2022-2023 Rozvrh 3. a 4. ročník
               
Hodina 1 2 3 4 5 6 7
  8:00

8:45
9:05
-
9:50
10:00

10:45
10:55
-
11:40
11:50
-
12:35
12:45
-
13:30
13:40
-
14:25
               
Pondělí Čj M přeprava+Tv Tv+přeprava      
vyučující Hal Hal Mac Mac      
Úterý Čj M Aj Čt-Sloh   Čt  Hv
vyučující Hal Hal Svob Mac   Mac Hal
Středa Čj Prv3/Vl4 Aj Čt-Ps    
vyučující Hal Mac Svob Mac Mac    
Čtvrtek Čj M Aj3/Aj4 Př4/Prv3   Vv Vv
vyučující Hal Hal Svol Hal   Mac Mac
Pátek Čj M Prv3/inf4 Čt-Ps      
vyučující Hal Hal Mac/Hal Mac